Staatssecretaris Fred Teeven maakte woensdag in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat Volkert van der G. op 2 mei voorwaardelijk vrijkomt. Van der G. zit sinds 2003 vast voor de moord op Pim Fortuyn. 

"Door voorwaarden te verbinden aan de invrijheidstelling kan de terugkeer in de samenleving meer gecontroleerd plaatsvinden en kunnen de risico’s die soms aan de invrijheidstelling kleven, beter worden teruggedrongen", schrijft Teeven in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Om de invrijheidstelling van Van der G. zonder problemen te laten verlopen, gaat de voorwaardelijke vrijlating gepaard met extra maatregelen. Van der G. heeft enkele beperkingen en plichten.

- Van der G. moet zich wekelijks melden bij de reclassering.

- Van der G. wordt verplicht begeleid door een psycholoog of een psychiater.

- Van der G. mag geen contact hebben met de media. Dit mediaverbod geldt zolang de reclassering en de Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling dat nodig achten. Deze maatregel wordt weinig toegepast bij voorlopige invrijheidstellingen. Eerder kregen Samir A. en Richard O. een mediaverbod.

- Van der G. mag geen contact opnemen met de nabestaanden van Pim Fortuyn. De broer van Fortuyn, Marten, staat wel open voor een gesprek met Van der G. Hij wil graag weten waarom Van der G. Fortuyn heeft vermoord.

Tot 30 juli moest Van der G. ook een enkelband dragen en had hij een gebiedsverbod voor de gemeenten Rotterdam, Hilversum, Den Haag, Tilburg en Krimpen aan den IJssel. In een kort geding die hij zelf aanspande, zijn deze beperkingen ingetrokken.

De rechtbank in Den Haag was van mening dat deze verboden te beperkend waren voor zijn bewegingsvrijheid. Ook stonden ze niet in verhouding tot het beoogde doel, namelijk de samenleving te beschermen.

Van der G. hoeft zich niet aan alle voorwaarden te houden die bij een voorlopige invrijheidstelling horen. Zo hoeft hij zich niet te laten opnemen door een instelling en mag hij tijdens de periode alcohol drinken.