De teams van de Levenseindekliniek gaan zorgvuldig te werk. Dat vindt de meerderheid van de artsen die ooit door de kliniek zijn benaderd om een euthanasieverzoek te beoordelen. 

Dat meldt het VUmc woensdag op basis van onderzoek samen met het AMC. Iets meer dan 70 procent van de artsen is louter positief.

Van de ondervraagde artsen had ruim 26 procent zowel positieve als negatieve ervaringen met de Levenseindekliniek. Bij de kliniek kunnen mensen terecht die met hun euthanasiewens geen gehoor vinden bij hun eigen huisarts. Zo'n 3 procent rapporteert uitsluitend negatieve ervaringen.

De zogeheten SCEN-artsen, die bij een euthanasieverzoek als tweede arts worden ingeschakeld, waren positief over de zorgvuldige werkwijze en de betrokkenheid van de teams. Ook de uitgebreide documentatie kreeg lof. De meest genoemde negatieve ervaring is dat de teams soms als vooringenomen of dwingend werden ervaren.

De in 2012 opgerichte Levenseindekliniek krijgt met name 'complexere euthanasieverzoeken', zoals van dementerenden en psychiatrische patiënten. Ook mensen met een opeenstapeling van ouderdomsklachten worden geholpen.

1500 verzoeken

De laatste twee jaar heeft de kliniek van ruim 1500 mensen een euthanasieverzoek ontvangen. Daarvan kregen 205 mensen ook daadwerkelijk euthanasie via de kliniek en werden 117 mensen alsnog door hun eigen arts geholpen.

Het onderzoek van de twee Amsterdamse academische ziekenhuizen naar de Levenseindekliniek loopt overigens nog.

De cijfers werden vorige week gepresenteerd tijdens een congres over de betekenis van de Levenseindekliniek als expertisecentrum.