Enkele tientallen milieuactivisten protesteren maandag bij de Beurs van Berlage in Amsterdam tegen een bijeenkomst van nucleaire bedrijven. 

Die conferentie wordt gehouden in verband met de nucleaire top in Den Haag.

Ze hebben een muur gebouwd met de tekst 'Kernenergie blokkeert duurzaamheid'. Met spandoeken, borden, gefluit en gejoel willen ze de 'bonzen' van de bedrijfstak duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met hun activiteiten.

''Shame on you!'', riepen ze toen minister Henk Kamp van Economische Zaken arriveerde om de conferentie te openen.

Er is veel politie op de been bij de demonstratie.

Hypocriet

De 'Nuclear Industry Summit' in Amsterdam valt samen met de tweedaagse nucleaire top in Den Haag. Dat is ''uitermate hypocriet'', vindt het Landelijk Platform Tegen Kernenergie, waarin milieu- en vredesorganisaties zijn vertegenwoordigd.

''Op de top in Den Haag wordt gepraat over het tegengaan van de verspreiding en het beter beveiligen van nucleair materiaal, terwijl in Amsterdam de bedrijfstak bijeen komt wiens doel het is om juist die technologie en materialen te verspreiden.''

Op de bijeenkomst komen ruim tweehonderd hoge vertegenwoordigers uit de bedrijfstak bij elkaar om te praten en te discussiëren over nucleaire beveiliging.

Achtergronden: De inzet van de nuclaire top in Den Haag

Wat merken we van de NSS? l Wie komen er allemaal? l Dossier NSS