Het aantal zwakke en zeer zwakke basisscholen en middelbare scholen is vorig jaar weer afgenomen ten opzichte van de jaren daarvoor.

In het basisonderwijs voldeden bijna alle scholen aan de minimumnormen, namelijk 97,8 procent. In het voortgezet onderwijs gaat het om bijna negen op die tien scholen. Dat heeft de Inspectie van het Onderwijs vrijdag bekendgemaakt.

De verbetering komt volgens een woordvoerder van de Inspectie door de toegenomen aandacht voor zwakke en zeer zwakke scholen de afgelopen jaren. ''Besturen, gemeentes en de inspectie hebben er bovenop gezeten’’, aldus de woordvoerder.

Van de basisscholen was in 2010 nog 6 procent zwak en 1 procent zeer zwak. Vorig jaar was dat respectievelijk 2 en 0,2 procent. In het speciaal basisonderwijs is een nog grotere daling van het aantal zwakke en zeer zwakke scholen zichtbaar. Maar liefst 13,6 procent van de scholen was vier jaar geleden zwak en 1,6 procent zeer zwak. Vorig jaar waren die percentages 2,7 en 0,7.

In het voortgezet onderwijs zijn de verschuivingen minder groot, maar in het speciaal voortgezet onderwijs juist weer wel. Was in 2014 nog ongeveer een op de vier zwak en 1,8 procent zeer zwak, vorig jaar gold dat voor 8,1 procent (zwak) en 0,9 procent (zeer zwak).