Sommige mbo-opleidingen voeren een numerus fixus in omdat het aantal stageplekken in bepaalde grote sectoren te laag is.

Dat zegt Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, vrijdag tegenover het NOS Radio1 Journaal.

Middels een loting moet het aantal leerlingen per opleiding afnemen zodat er geen problemen ontstaan als de studenten gaan stage lopen.

"Het gaat vooral om de zorg, de bouw en op sommige plaatsen om de horeca. En ook in sommige regio's is het aantal stageplekken zo dramatisch afgenomen dat scholen wel gedwongen worden een loting toe te passen of studenten te motiveren een andere studie te kiezen."

Crisis

Volgens Van Zijl heeft het alles te maken met de crisis. "In de bouw is het al jarenlang slecht en de zorg heeft ook te maken met bezuinigingen. Het pikante is alleen dat over een paar jaar de jongeren in deze sectoren weer hard nodig zijn dus als het maar even kan moeten we wel ons best doen studenten een stageplek aan te bieden."

Van Zijl hoopt daarom dat de 600 miljoen euro die de regering heeft uitgetrokken om de werkloosheid aan te pakken ook wordt geïnvesteerd in stageplekken.

"Als de studenten die nu op school zitten over drie, vier jaar aan het werk gaan dan is het te hopen dat de economie weer wat is aangetrokken. Investeer nu, want anders heb je straks een tekort."