Buurtbewoners moeten volgens de PvdA zeggenschap krijgen over waaraan de wijkagent zijn tijd besteedt en ook meebeslissen over de bestemming van het veiligheidsbudget van hun buurt.

Per vijfduizend inwoners moet er ook zo'n wijkagent zijn. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch presenteert vrijdag een plan daarvoor.

''Buurtbewoners weten zelf het beste wat de grootste problemen in de wijk zijn, en daarom moeten zij dat samen met hun wijkagent dichtbij huis kunnen regelen. Er moeten snel voldoende wijkagenten komen."

"Burgemeesters en politie moeten draaideurcriminelen voortdurend op de huid zitten en hard aan pakken. Dat werkt goed in onze hoofdstad, wat ons betreft doen we het overal zo.''

De PvdA wil ook meer maatregelen om inbraken te voorkomen. ''80 procent van de dieven pleegt een inbraak omdat de buit gemakkelijk voor het grijpen ligt. Goed hang- en sluitwerk is het beste preventiemiddel. Gemeenten moeten hun inwoners daarbij helpen en een deel van de kosten vergoeden. Woningcorporaties en verzekeraars kunnen daaraan meebetalen'', vindt de partij.