Bij extra inspecties en controles zijn bij vleesverwerker VION geen aanwijzingen gevonden dat er structureel gefraudeerd wordt met biologisch vlees. 

Toezichthouder Skal heeft dat donderdag bekendgemaakt.

Eind vorig jaar werd bekend dat elf ton gewone ham van dochterbedrijf Encebe met opzet als duurdere, biologische ham is verkocht. Naar aanleiding daarvan heeft Skal onderzoek ingesteld.

Skal heeft bijvoorbeeld in verschillende supermarkten biologische ham van VION gekocht. De ham was inderdaad van biologische varkens, bleek na bemonstering.

Encebe blijft onder verscherpt toezicht en moet zich samen met het betrokken vrieshuis op 25 maart verantwoorden voor het tuchtgerecht van Skal.