Vorig jaar zijn er 147 antisemitische incidenten gemeld bij het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Een jaar eerder waren dat er nog 114, zo laat het CIDI dinsdag weten. 

Alleen in 2009 waren er meer meldingen, namelijk 167. Daarna daalde het aantal, om vanaf 2012 weer licht te stijgen. 

De stijging van het aantal incidenten in 2013 baart zorgen, omdat er ook meer directe confrontaties tussen slachtoffer en dader zijn. Het aantal scheldpartijen op straat bijvoorbeeld steeg (met 50 procent) naar 21 incidenten.

Over schriftelijke uitingen is zestig keer geklaagd. Het CIDI wijt dat vooral aan Twitter, waar vooral tieners met vooroordelen over Joden strooien, stelt het centrum.

Het centrum constateert na onderzoek dat veel gevallen van discriminatie helemaal nergens worden gemeld.

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van CIDI. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Politiek

Het CIDI wil dat de politiek actie onderneemt. Het centrum wil, samen met het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een landelijk onderzoek doet naar vooroordelen onder jongeren.

Het CIDI betrekt het IOT erbij omdat discriminatie ook bij andere minderheidsgroeperingen in Nederland voorkomt. Het centrum wil dat de politiek het Belgische onderzoek Jong in Antwerpen en Gent uit 2013 gebruikt waarin volgens hen een duidelijk beeld is ontstaan van de aard en omvang van het probleem.