In Noord-Brabant en Noord-Limburg neemt het risico op een natuurbrand toe door aanhoudende droogte. Voor beide gebieden geldt sinds dinsdag code geel. 

Dat betekent dat het risico op een zich snel uitbreidende brand niet heel groot is, maar bij een melding rukt de brandweer wel met extra mensen en materieel uit.

In Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen in Brabant verwoestte brand maandag zo'n 50 hectare natuur. Het vuur werd aangewakkerd door de harde wind.

Vorige week was er al een heidebrand bij Ede. Van beide branden is de oorzaak nog niet bekend, maar in het vroege voorjaar kan een vonk in een vrij droog gebied al genoeg zijn voor een echte brand.

Sapstroom

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) is de sapstroom in bomen en struiken vroeg in het voorjaar nog niet op gang gekomen. Dat betekent dat stammen en takken nog erg droog zijn en dus makkelijk vlam vatten.

Ook ligt er veel dor hout op de nog niet begroeide ondergrond, waardoor vuur zeker bij harde wind makkelijk verder kan kruipen. Volgens de NVBR wordt 70 procent van alle natuurbranden door menselijk handelen veroorzaakt.

Vorig jaar gold in maart was er in grote delen van het land een hoog risico op natuurbrand. Tientallen paasvuren werden toen om die reden verboden.