De werkloosheid onder niet-westerse migranten is ruim driemaal zo hoog als onder autochtonen: 16 tegen 5 procent. Vooral bij jongeren is het verschil groot: 28 tegen 10 procent. 

De situatie is het ongunstigst bij Marokkaanse Nederlanders en vluchtelingen. Migranten lijken voor een deel slachtoffer van discriminatie: zij zijn veel vaker werkloos dan autochtone Nederlanders met dezelfde kwalificaties.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schrijft dat in het Jaarrapport Integratie 2013, dat dinsdag aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wordt aangeboden. Het is geschreven op verzoek van zijn ministerie.

Volgens het rapport worden migranten, en zeker migrantenjongeren, zwaar getroffen door de economische crisis. Niet-westerse migranten hebben het veel moeilijker op de arbeidsmarkt dan autochtonen. Ze lijken dan eerder te maken te krijgen (onbewuste) vooroordelen bij werkgevers.

Anderhalf jaar na afronding van het mbo is 19 procent van niet-westerse migrantenjongeren werkloos, tegenover 5 procent van de autochtone Nederlanders. Van niet-westerse migranten met een hbo-diploma is na anderhalf jaar 15 procent werkloos. Bij autochtonen is dat 6 procent.

Vooral voortijdige schoolverlaters van Marokkaanse origine zijn zeer vaak werkloos (59 procent). Niet-westerse migrantenjongeren die wel werken hebben in ruim twee derde van de gevallen een flexibele baan.

Beroepsniveau

Het beroepsniveau van migranten is sinds het begin van deze eeuw wel toegenomen. Tussen 2001 en 2012 steeg het aantal migranten op een hoog beroepsniveau van 19 naar 24 procent. Ook het aantal migrantenvrouwen met een betaalde baan nam toe, maar deze ontwikkeling is door de economische crisis tot staan gebracht.

De geboorte van een eerste kind is vooral bij Turkse en Marokkaanse vrouwen reden om met werken te stoppen.

Bijstand

Niet-westerse migranten zijn veel vaker dan autochtone Nederlanders afhankelijk van een bijstandsuitkering: 12 tegen 2 procent. Bij vluchtelingen ligt dit aandeel nog hoger. De inkomenspositie van niet-westerse migranten blijft flink achter.

Gemiddeld bedraagt hun huishoudinkomen 18.000 euro per jaar. Bij autochtone Nederlanders is dat 25.000 euro.Van volwassen niet-westerse migranten leeft één op de zeven in armoede; bij kinderen is dat één op vier.