De Vereniging Hogescholen (VH) wil minder mbo'ers op Pabo-opleidingen, om het niveau van de opleiding te verhogen.

Dat schrijft de VH maandag in een brief naar de Tweede Kamer.

Volgens de hogescholen is het "onacceptabel" dat bijna de helft van de mbo'ers uitvalt tijdens de opleiding. Het niveau van de gehele opleiding zou lijden onder het feit dat sommigen met een gebrekkig kennisniveau instromen. 

Er moeten daarom mogelijkheden komen mbo'ers te weigeren door middel van een toelatingstoets. Een derde van de eerstejaars komt van het mbo. 

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker erkent dat veel mbo'ers het niet goed doen op een vervolgopleiding. Ze heeft vorig jaar de doorstroom enigszins aan banden gelegd: Hogescholen mogen extra eisen stellen aan mbo'ers die een vervolgopleiding willen volgen.

Rekentoets

Volgens de vereniging gelden de doorstroomproblemen van mbo'ers voor het hele hbo, maar zijn die bij de pabo het meest nijpend.

De mbo'ers beginnen aan de opleiding met slechte kennis op het gebied van reken- en taalvaardigheden. Zo scoren ze beduidend slechter op deze toetsen dan studenten met een havo- of vwo-diploma op zak.

Voor de rekentoets slaagt na de eerste poging slechts een kwart van de mbo'ers, na drie pogingen heeft iets meer dan de helft een voldoende.

Bij studenten van de havo en het vwo ligt dat percentage met respectievelijk 81 en 95 procent beduidend hoger. Datzelfde geldt voor de verplichte taaltoets.