De ruzie tussen de Opvoedpoli en zorgverzekeraar DSW is opgelost. De Opvoedpoli weigerde maandenlang om dossiers van klanten die bij DSW verzekerd zijn, door de zorgverzekeraar te laten controleren. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legde zelfs een dwangsom op als de instelling zou blijven weigeren, maar inmiddels zijn de dossiers naar DSW gegaan.

Dat heeft de NZa woensdag laten weten.

De Opvoedpoli weigerde sinds oktober vorig jaar gegevens aan DSW te verstrekken. De zorgverzekeraar had daarom gevraagd omdat die vermoedt dat de Opvoedpoli onverzekerde zorg declareert. De zorginstelling zei echter de medische gegevens met het oog op de privacy niet te willen verstrekken.

Of er daadwerkelijk onverzekerde zorg is gedeclareerd, is bij de NZa niet bekend.

Bij de Opvoedpoli kunnen ouders en opvoeders terecht met vragen over opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. De organisatie biedt bijvoorbeeld advies aan ouders van kinderen met een autistische stoornis, huilbaby's of onzekere tieners.