De pedofielenvereniging Martijn moet toch worden verboden. Dat adviseert advocaat-generaal Timmerman aan de Hoge Raad. 

Het advies van de belangrijkste adviseur van het hoogste rechtscollege in Nederland is woensdag gepubliceerd. Doorgaans worden adviezen van een advocaat-generaal opgevolgd.

De vereniging werd in 2012 verboden door de rechtbank in Assen, maar het gerechtshof in Leeuwarden vernietigde dat vonnis vorig jaar. Het Openbaar Ministerie vecht deze uitspraak nu aan bij de Hoge Raad.

Het hof oordeelde dat de bezigheden van Martijn wel in strijd zijn met de openbare orde, maar dat geen sprake is van dreigende maatschappelijke ontwrichting, wat nodig is om een vereniging te kunnen verbieden. De advocaat-generaal denkt hier echter anders over dan het hof.

Verheerlijking

Als het idee dat seksueel contact tussen volwassenen en jonge kinderen normaal is wordt uitgedragen en grootschalig wordt verheerlijkt, kunnen ouders volgens de advocaat-generaal zo bezorgd raken dat ze hun kinderen niet meer naar school durven sturen of weghouden van kinderdagverblijven en sportclubs.

De ideeën die de vereniging uitdraagt zouden op die manier leiden tot een ontwrichting van de samenleving.

Ook staat in Timmermans ogen vast dat deze gedragingen tot de werkzaamheden van de vereniging behoren. Daarom moet de vereniging Martijn verboden worden verklaard en worden ontbonden, concludeert de advocaat-generaal.

Timmerman realiseert zich dat hij hiermee inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging. Hij vindt in deze zaak echter dat het belang van de bescherming van kinderen zwaarder moet wegen.

De Hoge Raad zou aanvankelijk aanstaande vrijdag uitspraak doen, maar dat is verzet naar 18 april.