Een 29-jarige man uit het Friese Akkrum moet zich donderdag voor de rechter in Leeuwarden verantwoorden, omdat hij bijna honderd nesten van veelal beschermde vogelsoorten zou hebben geplunderd. 

Ook wordt hij ervan beschuldigd dat hij een vliegende grauwe gans uit de lucht heeft geschoten en het dier op de grond heeft laten creperen.

Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

Volgens een woordvoerster gaat het ''om een behoorlijk vergrijp en een lange lijst''.

De Fries had volgens het OM in het voorjaar van 2011 in de gemeenten Boarnsterhim en Heerenveen de nesten leeggehaald van tal van beschermde inheemse vogelsoorten zoals tureluur, havik, fuut en koekoek. Van de meeste vogels had hij één nest uitgekozen. Wat de man indertijd bezielde, kon de woordvoerster niet zeggen.