De vier leerlingen van het Einstein College en Hugo de Groot school in Rotterdam mogen toch 6 weken gaan 'schoolzeilen' in het Caribisch gebied. 

Dat heeft onderwijswethouder Hugo de Jonge van Rotterdam maandag besloten en aan de kinderen en hun ouders laten weten.

Er ontstond ophef over de reis toen de middelbare scholen bekendmaakten dat ze leerlingen met hoge cijfers wilden belonen met een zesweekse zeilreis. De leerlingen zouden les aan boord krijgen. Toen het ministerie van Onderwijs dat niet toeliet, was de teleurstelling onder de scholieren groot.

De wethouder wil nu voor deze ene keer een uitzondering maken, want net als het ministerie vindt ook hij dat de leerlingen op school les horen te krijgen.

De Jonge vindt dat een dergelijke beloning eigenlijk te ver gaat. ''Je best doen moet normaal zijn. Los daarvan past dit ook niet in de bestaande wet- en regelgeving. Maar ik zie ook dat gemeenten met dergelijke initiatieven verschillend omgaan.''

Richtlijnen

Daarom roept hij het ministerie van Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Ingrado, de brancheorganisatie voor leerplichtambtenaren, op om duidelijke richtlijnen vast te stellen.

Daarnaast vindt De Jonge het zuur voor de leerlingen die maanden naar de reis hebben toegeleefd om hen nu opeens niet aan boord te laten gaan: ''Ik snap die teleurstelling en daarom hebben wij besloten voor deze keer vrijstelling te verlenen.''