Het aantal Nederlanders dat slachtoffer wordt van vandalisme blijft afnemen. Vorig jaar ging het om één op de veertien inwoners (7 procent), een procent minder dan in 2012. 

Dat blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van gemeenten, politie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Veiligheid. Vooral het aantal meldingen van vernielingen aan voertuigen is afgenomen.

Eén op de vijf Nederlanders van vijftien jaar of ouder was vorig jaar slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit, zoals geweld of vermogensdelicten. Het aantal bleef vrijwel gelijk aan dat van 2012.

Iets meer mensen gaven in 2013 aan slachtoffer te zijn van computercriminaliteit: 13 procent tegen 12 procent het jaar ervoor.

Daarbij gaat het onder meer om oplichting bij het kopen of verkopen via internet.

Identiteitsfraude

Iets minder mensen gaven vorig jaar aan dat ze te maken hebben gehad met identiteitsfraude.

De monitor geeft aan of burgers zich veilig voelen. In 2013 voelde één op de vijf mensen (19 procent) zich wel eens onveilig in de eigen buurt.

Een jaar eerder was dat 18 procent. De Veiligheidsmonitor is geen registratie van criminaliteitscijfers door de politie. Het onderzoek werd voor het zesde achtereenvolgende jaar gehouden.