Gevangenen die hun huidige activiteitenprogramma willen behouden, moeten zich voortaan houden aan een lijst van gedragsregels. Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie maandag.

Als gedetineerden zich misdragen, worden ze gekort op hun activiteiten. Het nieuwe beleid moet ervoor zorgen dat gedetineerden gedrag aanleren dat nodig is om te functioneren in de maatschappij.

In het oude systemen hadden gedetineerden nog recht op 48 uur aan activiteiten per week, zoals onderwijs. Nu is dat 43 uur. Gevangenen die hun cel en zichzelf goed schoonhouden, beleefd zijn en geen drugs gebruiken, krijgen na zes weken een 'upgrade' naar het zogenaamde plusprogramma van 48 uur.

Dat betekent meer bezoek, meer onderwijs en leuker werk. Gedetineerden die bijvoorbeeld geweld en drugs gebruiken, moeten vijf uur aan activiteiten inleveren.

Versoberd

Ook worden hun andere rechten versoberd en moeten zij meer tijd in de cel doorbrengen. De regeling geldt niet op gesloten afdelingen, waar bijvoorbeeld terroristen verblijven.

De nieuwe regels worden aangegeven met kleuren. Groen gedrag levert meer uren op, oranje gedrag een waarschuwing van de directeur en bij rood gedrag volgen sancties. Zo wordt het gedrag van gedetineerden beloond of bestraft, aldus het ministerie.