Gedetineerden die hun huidige activiteitenprogramma willen behouden, moeten daar voortaan iets voor doen. Ze moeten zich voorbeeldig gedragen en houden daarmee het recht op 48 uur aan activiteiten buiten hun cel.

Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie zaterdag laten weten.

Wie zich niet aan de regels houdt, moet vijf uur aan activiteiten inleveren en krijgt ook op andere manieren met versobering te maken.

Onder goed gedrag wordt onder meer verstaan: je cel en jezelf schoonhouden, geen drugs gebruiken, beleefd zijn en het gesprek aangaan met je slachtoffers als die daarom vragen. 

Wie dat zes weken volhoudt, krijgt een upgrade naar het plusprogramma. Dat betekent meer onderwijs, meer bezoek, interessantere arbeid en meer werken aan terugkeer in de samenleving.

Wie zich asociaal gedraagt, dingen vernielt of drugs, wapens en mobieltjes in bezit heeft, kan rekenen op degradatie. Dat houdt niet alleen in dat de gedetineerde vijf uur aan activiteiten moet inleveren, maar ook dat hij tussen de activiteiten door op zijn cel zal moeten zitten.

Onzin

Het nieuwe beleid is erop gericht dat gedetineerden gedrag aanleren dat ze nodig hebben om na hun straf goed te functioneren in de maatschappij. De Bond van Wetsovertreders (BWO) doet dat af als onzin. Het is eerder ''een ordinaire manier om de orde binnen de gevangenissen te kunnen handhaven", aldus de bond.

Volgens haar steekt het ministerie er juist geen geld meer in om gedetineerden goed te laten terugkeren in de maatschappij en worden ze vaak , 's morgens om half 9 met een vuilniszakje op straat gezet".

Klacht

De belangenclub voor (ex-) gevangenen en verdachten zal een officiële klacht indienen bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Deze RSJ controleert onder meer of gedetineerden wel goed worden behandeld en is ook rechter in zaken hierover tegen gevangenissen en het ministerie van Veiligheid en Justitie. De BWO wil dat de RSJ de minister ertoe beweegt zijn beleid aan te passen.