De Nederlandse luchtvaartmaatschappij Martinair hoeft geen aanvullende schadevergoedingen te betalen voor de vliegramp bij Faro in 1992. 

De rechtbank in Den Haag gaf wel aan dat er een nieuw onderzoek komt naar de ramp.

Dertig slachtoffers en nabestaanden hadden Martinair, die inmiddels is opgegaan in de KLM, voor de rechter gedaagd, omdat zij van mening zijn dat de piloten van de DC-10 cruciale fouten hebben gemaakt. Ze eisten extra smartengeld, maar die eis is nu afgewezen. 

Na ruim twee decennia bogen de Amsterdamse en Haagse rechtbank zich alsnog over de ramp, om vast te stellen of het een ongeluk was, of dat er fouten zijn gemaakt door de piloten. 

Een onderzoekscommissie concludeerde destijds dat het toestel tegen de grond werd gesmakt door een windvlaag. Maar volgens de nabestaanden hadden de piloten veel fouten gemaakt.

Staat

De nabestaanden en slachtoffers hadden ook een zaak aangespannen tegen de Staat. Ze willen dat de Staat aansprakelijk wordt gesteld voor verkeerd onderzoek naar de ramp, waarbij 56 mensen zijn omgekomen.

De rechtbank zei woensdag in een tussenvonnis dat zij eerst nog een paar deskundigen wil horen, onder wie luchtvaartdeskundige Harry Horlings.

Na een analyse van de zwarte doos stelde Horlings al in 2012 vast dat een harde windvlaag niet de oorzaak was zoals een officieel onderzoek zegt, maar dat de piloten voorschriften hadden genegeerd en bedieningsfouten hadden gemaakt. Volgens hem hadden ze niet mogen landen, omdat het te hard waaide en er water op de baan lag.

De Haagse rechters willen ook weten of een onderzoeksrapport van de Raad voor de Luchtvaart uit 1994 wel een volledig beeld gaf over de crash.

Volgens de nabestaanden geeft dit rapport een verkeerde voorstelling van zaken. Op basis daarvan hadden de nabestaanden destijds ingestemd met de schadevergoeding van Martinair. De rechtbank zal deze bevindingen ook meenemen in het eindoordeel.

Achtergrond: Nabestaanden vliegramp Faro willen na 21 jaar de waarheid weten