Sinds de invoering van het ouderschapsplan, vijf jaar geleden, is het aantal vechtscheidingen met zeker 15 procent toegenomen

Het welbevinden van kinderen nam af en agressief gedrag en depressieve gevoelens stegen, de laatste met 20 procent, meldt Trouw woensdag naar aanleiding van een onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Door het ouderschapsplan zijn scheidende ouders verplicht afspraken maken over de zorg, omgang en opvoeding van hun kinderen. In de wet is opgenomen dat elk kind recht heeft op ''gelijkwaardig ouderschap na scheiding''.

Dat laatste zorgt juist voor problemen, concluderen de onderzoekers. Ouders willen allebei de helft van de opvoeding op zich nemen, ook al deden ze dat niet voor de scheiding. Volgens het onderzoek maakt de verdeling voor de kinderen niet uit. Wel zorgen meer veranderingen voor meer problemen.

Geen van de doelstellingen van het ouderschapsplan worden volgens het onderzoek behaald. Er zijn meer conflicten tussen de ouders, de band met de vader is na de scheiding slechter en de problemen bij de kinderen zijn groter dan voor de invoering van het plan, aldus een van de onderzoekers tegenover Trouw.