De uitgaande dreiging van Nederlandse jihadstrijders die terugkeren uit Syrië blijft onverminderd groot. Daarom blijft het dreigingsniveau gehandhaafd op 'substantieel', meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maandag.

Het aantal Syriëgangers dat terugkeert naar Nederland, is bovendien toegenomen. Ruim twintig personen met of zonder strijdervaring zijn weer in Nederland.

De vrees bestaat dat zij door traumatische ervaringen radicaliseren en zo een bedreiging vormen voor Nederland. Waarschijnlijk zal het aantal terugkeerders de komende maanden oplopen door vijandelijkheden tegen buitenlandse strijders. 

Inmiddels hebben ruim honderd Nederlanders zich aangesloten bij terroristische groeperingen in Syrië. Zeker tien van hen zijn omgekomen in Syrië.

Dreiging

De NCTV kent verschillende dreigingsniveaus, te weten minimaal, beperkt, substantieel en kritiek. Sinds maart vorig jaar geldt het dreigingsniveau 'substantieel', dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is.

''De dreiging die uitgaat van Nederlanders die aansluiting zoeken en vinden bij al-Qaeda verwante strijdgroepen in Syrië en van personen die terugkeren, is onverminderd groot'', concludeert de NCTV Dick Schoof.

Paspoort

De overheid richt zich daarom op het indammen van de bedreiging die zij in ons land vormen en het voorkomen van nieuwe aanwas van jihadgangers van Nederland naar Syrië, zo blijkt uit het nieuwe dreigingsbeeld voor terrorisme dat minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het ministerie heeft verschillende maatregelen genomen om Nederlandse jongeren hier te houden. Zo is van elf mensen het paspoort ingenomen en is van vier mensen een bankrekening bevroren. Ook zijn uitkeringen stopgezet en lopen er verschillende politie- en strafrechtelijke onderzoeken naar ronselaars van strijders. 

Vanuit heel Europa vechten jongeren in Syrië, de schattingen variëren eind 2013 van twaalfhonderd tot tweeduizend. Het merendeel is onder de 25 jaar, waaronder een relatief groot aantal vrouwen. Allemaal sluiten ze zich aan bij groepen die een antiwesterse ideologie uitdragen, wat kan leiden tot geweld tegen westerse doelwitten. 

Manifestaties

Naast de dreiging van Syriëgangers, heeft de NCTV ook zorgen over openlijke jihadistische manifestaties in Nederland. Dit gebeurt zowel op internet, als op straat. Dit werkt volgens Schoof opruiend en kan leiden tot het ''legitimeren van geweld tegen Westerse doelwitten''.

Ook signaleert hij dat moslimgeestelijken en -prominenten die zich in Nederland tegen de jihadgang en de gewelddadige boodschap van al-Qaeda uitspreken, worden geïntimideerd.