Mensen die hun verkeersboetes echt niet kunnen betalen hoeven niet langer de cel in.

Kantonrechters scherpen de regels hiertoe aan. Zo bevestigt de Raad voor de Rechtspraak maandag tegenover NU.nl, naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

Het Centraal Justitieel Incassobureau diende vorig jaar 37 duizend keer het verzoek in voor een gijzeling vanwege onbetaalde verkeersboetes. In 2012 behandelden de rechters nog ruim 1200 verzoeken tot gijzeling.

Mensen die hun boete niet betalen, belanden in de gevangenis als het verzoek door de kantonrechter wordt ingewilligd. Hun schuld blijft gedurende die periode staan.

Onterecht, zo vinden de rechters. "Het is heel vervelend als mensen worden gegijzeld die echt niet kunnen betalen. Er moet aantoonbaar sprake zijn van onwil, niet van onmacht", zegt voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Frits Bakker in het de krant

Dossiers

Daarom worden gijzelingsverzoeken in de toekomst bij twijfel afgewezen en moet het Openbaar Ministerie met meer 'gedegen' dossiers komen om te voorkomen dat mensen die tot hun nek aan in de schulden zitten in de cel terechtkomen.

"Het gaat om mensen die afkomstig zijn uit de onderkant van de samenleving. Dit zijn niet de mensen met aangeharkte tuintjes die hun leven op orde hebben", aldus Bakker.

Wet OM-afdoening

De sterke stijging in gijzelingsverzoeken is volgens de Raad voor de Rechtspraak het gevolg van de invoering van de Wet OM-afdoening.

Sinds 2011 heeft het OM ruimere mogelijkheden om voor lichte overtredingen een zogenoemde strafbeschikking op te leggen. ''Na verloop van tijd vertaalt zich dat in een hoger aantal verzoeken tot gijzeling, wanneer de opgelegde boetes onbetaald blijven'', legt de raad uit.

Een gijzeling moet de wanbetalers ''prikkelen'' om alsnog te betalen. Het is geen vervangende straf voor de boete. Die moet na afloop van de gijzeling nog steeds worden betaald.