De dijken in Groningen worden versneld verstevigd vanwege de aardbevingen in het gebied.

Dit is nodig om de veiligheid van Groningers te garanderen, zo meldde het Waterschap Noorderzijlvest woensdag.

Volgens het waterschap blijkt uit onderzoek van Deltares dat zo’n veertig kilometer aan zeedijken en zestig kilometer aan dijken langs onder andere kanalen een risico vormen bij zware aardbevingen.

Volgens Wim Brenkman, directeur van Noorderzijlvest, is het niet zo dat de dijken direct zouden breken, maar kunnen er wel scheuren ontstaan.

De dijken worden zo snel mogelijk verhoogd en verbreed. Het waterschap wil nog voor de zomer beginnen met het verstevigen van twintig kilometer dijk langs het Eemskanaal. Er is nog aanvullend onderzoek nodig om te bepalen hoe de zeedijken het beste verstevigd kunnen worden.

Voorzorgsmaatregelen

De waterschappen in Groningen hebben vanwege de kans op zwaardere aardbevingen al voorzorgsmaatregelen genomen. Zo worden de Groningse dijken na een beving die zwaarder is dan 3.0 op de schaal van Richter, extra gecontroleerd.

In Delfzijl liggen volgens Brenkman grote zakken zand klaar voor het geval de coupures (dijkdoorgangen) door een beschadiging of verzakking niet meer dicht kunnen.