Muskusratten graven 'indrukwekkende gangenstelsels' in dijken en waterkeringen. 

Onderzoekers van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) hebben gangenstelsels van meer dan vijf meter gevonden, die tot ruim twee meter diep in het dijklichaam doordrongen, meldt het instituut woensdag.

STOWA doet sinds vorig jaar in opdracht van de waterschappen onderzoek naar de schade die muskusratten aanrichten.

De onderzoekers hebben daartoe eerst op ruim honderd verschillende plekken opgemeten wat de maximale graafcapaciteit van de waterdieren is. Dat blijkt aanzienlijk te zijn, aldus het instituut. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre een dijk instabiel wordt door de rattengangen.

DIscussie

De Unie van Waterschappen gaf vorig jaar opdracht voor het onderzoek, omdat er al jaren discussie is over het vangen en doden van muskus- en beverratten.

Het onderzoek, dat deze zomer afgerond moet zijn, moet uitwijzen waar vangen noodzakelijk is en waar de inzet minder intensief kan zijn. De waterschappen willen zo diervriendelijk, maar ook zo goedkoop mogelijk werken.

Cijfers

Uit cijfers bleek vorige maand dat de beverrat vrijwel uit Nederland is verdwenen. Het aantal muskusratten neemt snel af. Vorig jaar werden er voor het eerst sinds 1973 minder dan honderdduizend ratten gevangen.

In Groningen en Flevoland komt de muskusrat veel voor, maar in Friesland nam het aantal gevangen dieren met 39 procent af.