Artsen maken het patiënten te moeilijk om hun eigen medische dossier in te zien of te krijgen. Sommige mensen lukt het zelfs helemaal niet om van de huisarts hun eigen ziektegeschiedenis te krijgen. 

Dat zegt de Consumentenbond vrijdag, die onderzoek deed voor zijn Gezondheidsgids. Het recht op inzage in en een kopie van het eigen dossier is volgens de bond vastgelegd in de wet.

Volgens de organisatie voor consumenten ''werpen dertig van de vijftig huisartsen drempels op'' als patiënten om een kopie van hun eigen dossier vragen. Dit is volgens de Consumentenbond ''onacceptabel''.

Voor het onderzoek zette de bond vijftig mysterypatiënten in. Van hen moesten er vijftien eerst uitleggen waarom ze hun medische gegevens wilden hebben.

''Sommige artsen reageerden ronduit achterdochtig'', aldus de Consumentenbond. Zes mysterypatiënten moesten van de dokter eerst een persoonlijk gesprek komen voeren.

Vier artsen gaven patiënten geen kopie mee, maar lieten hen het dossier in de praktijk inzien. Volgens de bond handelen deze artsen in strijd met de wet.

Kwetsbaar

In een reactie zegt de landelijke huisartsenvereniging dat steeds meer instanties aan patiënten vragen een kopie van hun medisch dossier te regelen, waarmee patiënten in een kwetsbare positie terecht kunnen komen.

''Als de huisarts twijfels heeft over de verstrekking van de gevraagde informatie, is het verstandig om dit met de patiënt te bespreken'', stelt de LHV. ''Daarbij mag het recht van de patiënt op inzage en een kopie uiteraard nooit uit het oog worden verloren.''

Volgens de LHV vragen artsen naar de reden van de aanvraag van de medische gegevens omdat ze integrale, verantwoorde zorg willen bieden.

In 2014 wordt de richtlijn gegevensverstrekking voor artsen geactualiseerd. Daarin zal volgens de LHV wederom aandacht worden besteed aan het geven van inzage in het medisch dossier.