Elf gemeenten die aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen gaan gezamenlijke afspraken maken over de bescherming van dit cultuurhistorische erfgoed.

Voor 2017 moeten alle gemeenten in hun bestemmingsplan hebben opgenomen waar de omgeving van het uit 1815 daterende verdedigingswerk ongerept moet blijven en waar eventueel wel gebouwd mag worden.

Dat spreken de gemeenten woensdag af bij de ondertekening van een bestuursakkoord, zo liet de gemeente Vianen dinsdag weten.

''De omgeving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is een levend landschap. Ruimtelijke ontwikkeling moet daarom mogelijk zijn, maar de kernzone langs de hoofdverdedigingslinie, bij de forten, moet onaangetast blijven'', aldus de gemeente.

Verval

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is 85 kilometer lang en loopt van Muiden naar de Biesbosch.

Het is een ingenieus systeem van dijken, kaden, sluizen en 46 forten, waarmee het westelijk deel van het land onder water gezet kon worden bij nadering van de vijand. De linie is kort voor de Tweede Wereldoorlog voor het laatst gebruikt. Daarna raakte het bouwwerk in verval.

Werelderfgoed

Sinds het begin van deze eeuw is de Waterlinie een rijksmonument en aangemeld voor de Werelderfgoedlijst. In 2008 is 150 miljoen euro vrijgemaakt om de linie weer zichtbaar te maken in het landschap.