Ruim 85.000 eindexamenleerlingen havo en vwo hebben door een fout van Cito mogelijk problemen ondervonden bij de kijk- en luistertoets Engels in januari. 

Dat meldt de NOS. De pauze tussen de vragen was soms te kort, waardoor leerlingen niet genoeg tijd hadden om de volgende vraag te lezen. 

Cito heeft de fout erkend. Scholen mogen zelf beslissen of ze een herkansingstoets afnemen. De herkansing staat gepland voor 17 maart. 

De pauze tussen sommige vragen was tien seconden, terwijl leerlingen 22 seconden moeten hebben om de vraag te lezen.

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker noemt de fout ''ongelofelijk vervelend en sneu''.  Dekker heeft het volste vertrouwen dat scholen de herkansingstoetsen aan hun leerlingen gaan voorleggen. Dat is namelijk niet alleen in het belang van de scholieren zelf, maar ook van die scholen, zegt hij in de Tweede Kamer. Die zijn niet gebaat bij een lagere score van hun leerlingen.

''We moeten het spookbeeld ook niet groter maken dan het is'', aldus Dekker op vragen uit de Kamer.

De herkansingsdatum is in een periode met al veel tentamens. ''Of het een geschikt moment is, daar kun je over twisten'', aldus Dekker.