Centralisten in de meldkamer van de Veiligheidsregio Noord Nederland wordt niet verplicht Fries te kunnen spreken. Dat heeft het bestuur van de Veiligheidsregio besloten. 

Verplichting zou kunnen leiden tot discriminatie. Dat meldt het blad Binnenlands Bestuur.

De Ried fan de Fryske Beweging, een belangenorganisatie voor de Friese taal en cultuur, adviseerde vorig jaar tweetaligheid voor de centralisten in de meldkamer in Drachten. De werknemers ontvangen er telefoontjes uit Drenthe, Groningen en Friesland en zijn het Fries niet per se machtig.

Directeur Nathalie Kramers van de noordelijke meldkamer heeft laten weten dat de aanwezigheid van Friestaligen bij werving en selectie niet gestuurd kan worden. Kandidaten kan wel worden gevraagd of ze de taal willen leren, aldus Kramers.

In de veiligheidsregio wordt samengewerkt door diensten voor brandweer, rampen- en crisisbeheersing, alsmede geneeskundige hulp. Nederland telt 25 van deze regio's.