De provincies moeten het in december afgeketste Ganzenakkoord toch onverkort invoeren. In dat akkoord zijn afspraken gemaakt over afschieten van de overlast veroorzakende vogels, maar ook over winterrust voor de dieren.

Die oproep doen de Vogelbescherming, Natuurmonumenten en de 12Landschappen aan de verantwoordelijke provinciebestuurders. Die vergaderen donderdag over de aanpak van het ganzenprobleem.

Het Ganzenakkoord spatte na jaren overleg op het allerlaatst uit elkaar, omdat boerenorganisatie LTO toch niet wilde meewerken aan winterrust. Boeren lijden veel schade door het steeds toenemende aantal ganzen, dat akkers vertrapt en weilanden kaalvreet.

Nadat het akkoord van tafel was, zei staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) dat elke provincie nu zelf maar ganzenbeleid moest vaststellen. Overijssel deed daartoe vorige week als eerste een poging, maar dat leidde direct tot grote verontwaardiging bij de natuurorganisaties, omdat ook in dat plan de winterrust voor trekganzen niet was gegarandeerd.

Winterrust

De drie natuurbeheerders schrijven dinsdag dat zij mee willen werken aan provinciale ganzenplannen, mits er niet wordt getornd aan vier maanden winterrust. Zonder dat onderdeel is zomerjacht op ganzen volgens hen ''maatschappelijk onaanvaardbaar.''

Uit tellingen bleek vorig jaar dat het aantal ganzen in het grasrijke Nederland in zomer en winter blijft toenemen. Vorig jaar waren er in totaal ongeveer 2,7 miljoen ganzen in Nederland.