Het ministerie van Defensie overlegt met de militaire bonden over sancties tegen militairen die hun fitheidstest niet halen.

Dat bevestigt het ministerie dinsdag na een bericht in het AD.

Die test is wel verplicht, maar wordt niet altijd gedaan en ook niet altijd gehaald. Bij het niet halen van de test krijgt de militair een sportadvies.

Van het personeel dat de proef in 2013 moest doen, heeft bijna 80 procent dit gedaan. Daarvan heeft 95 procent de proef doorstaan

Voor sommigen is de proef lastig af te leggen, omdat die op andere locaties moet worden gedaan.

Missie

Ook zijn er groepen die de test niet kunnen of hoeven te doen zoals militairen die een andere baan zoeken en collega's die op missie zijn of nog in opleiding.

Wie op missie is, heeft de test altijd wel vooraf nog een keer gedaan.