Vorig jaar hebben 2700 mensen uit Syrië asiel aangevraagd in Nederland. Dat waren er zes keer zo veel als in 2012. Ook kwamen er meer asielzoekers uit Somalië naar ons land.

De burgeroorlog in Syrië is debet aan de stijging van asielaanvragen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het aantal asielzoekers uit Irak en Afghanistan is in 2013 juist afgenomen.

Behalve meer Syriërs klopten ook meer vrouwen en kinderen uit Somalië aan bij de Nederlandse grenzen. Na een forse daling in 2012 steeg het aantal aanvragen uit dit land in 2013 tot ruim drieduizend. De stijging is vooral veroorzaakt door gezinshereniging.

In totaal vroegen vorig jaar 14.400 mensen asiel aan in ons land, vijfduizend meer dan in 2012. Ondanks deze groei is het aantal asielzoekers nog altijd relatief laag, zegt het CBS.

In de jaren 90 van de vorige eeuw kwamen er veel meer asielzoekers naar Nederland. Het aantal bereikte een piek In 1994 met 52.600 aanvragen. Inwoners van het voormalige Joegoslavië vormden destijds de grootste groep. Sinds het begin van deze eeuw schommelt het jaarlijkse aantal asielzoekers tussen de 10.000 en 15.000.