Een ambitieus plan dat het aantal zwakke basisscholen in Amsterdam terug moest brengen, blijkt averechts te hebben gewerkt.

Het aantal zwakke scholen is teruggelopen van 44 naar 4, maar de Cito-scores van de scholen zijn een stuk slechter dan op vergelijkbare scholen buiten de hoofdstad.

Dat stelt het Centraal Planbureau in een onderzoek naar de kwaliteitsaanpak basisonderwijs Amsterdam, zo meldt de Volkskrant. De Cito-scores van zwakke scholen in Amsterdam lagen over een periode van een jaar 1,7 punt lager dan die buiten de stad. Het verschil tussen bijvoorbeeld een vmbo- en een havo-advies is grofweg 5 punten.

Mogelijke verklaring voor de resultaten is volgens het CPB het intensieve en veeleisende karakter van het plan. Dat heeft geleid tot weerstand bij leraren, van wie sommigen vertrokken.