45 Nederlandse hbo- en wo-opleidingen scoorden vorig jaar onder de maat. Dat blijkt uit jaarcijfers die de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vrijdag publiceerde.

De NVAO controleert de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

De bewuste opleidingen krijgen twee jaar de tijd om hun zaken op orde te brengen. Het aantal opleidingen dat niet aan de kwaliteitseisen voldeed lag in 2012 nog op 29.

De stijging hangt samen met het aantal opleidingen dat de NVAO beoordeelde: in 2012 waren dat er 399 en in 2013 beoordeelde de organisatie 603 opleidingen.

Accreditatie

Drie opleidingen raakten vorig jaar hun accreditatie kwijt. Dat betekent dat de overheid de bekostiging van de opleiding stopt. Bij particuliere opleidingen heeft dat tot gevolg dat diploma's vanaf dan ongeldig zijn.

Zeven opleidingen ontvingen vorig jaar het predicaat excellent, 69 werden beoordeeld als goed en 479 kregen een voldoende. De NVAO publiceert regelmatig nieuwe kwaliteitsoordelen op haar website. Ook de 45 slecht scorende opleidingen zijn daar te vinden.

Inholland

Onder de opleidingen die vorig jaar een voldoende kregen zitten ook de in opspraak geraakte opleidingen Commerciële Economie en Media en Entertainment Management van hogeschool Inholland.