Een postbezorger is donderdag in Den Haag veroordeeld tot achttien maanden cel met aftrek van voorarrest voor het achterhouden van brieven van de Belastingdienst en valsheid in geschrifte.

Op formulieren waarop kon worden aangegeven waar geld kon worden teruggestort, vulde hij zijn eigen rekeningnummer in. Door de fraude heeft de Belastingdienst ten onrechte 200.000 euro overgemaakt naar de 29-jarige bezorger van Sandd.

Omdat de man tijdens de rechtszitting geen berouw toonde, veroordeelde de rechtbank hem conform de eis van de officier van justitie.

De rechter heeft volgens de rechtbank het briefgeheim op grove wijze geschonden. Ook heeft hij de reputatie van de Belastingdienst en zijn werkgever beschadigd.