Een pakketje gestolen examens van het Ibn Ghaldoun was rond de 200 euro waard. Dat maakte verdachte Annas B. bekend toen hij door de rechter werd ondervraagd over zijn rol in de examenfraudezaak.

Uiteindelijk zei Annas geen geld voor de examens te hebben ontvangen, twee andere scholieren zouden dat geld wel hebben gekregen.

Hoeveel examens er zijn verkocht, werd tijdens de zitting niet duidelijk. Op de vraag van de rechter hoeveel examens je voor 200 euro kreeg, antwoordde Annas: ''Allemaal.''

Uit het politiedossier zou blijken dat verdachte Kamal el B. de examens ook wel voor minder verkocht. Tegenover de rechter wilde hij op dergelijke vragen niet antwoorden. Ook over andere zaken gaf hij geen antwoord. Hij verwees voor vrijwel alles naar zijn advocaat die daar in een later stadium op terugkomt.

Onbezonnen

De diefstal van de eindexamens lijkt een onbezonnen actie van een groep eindexamenleerlingen die verder niet veel met elkaar hadden. Dat beeld kwam dinsdag naar voren tijdens de tweede zittingsdag.

Onvoorbereid begon vermoedelijk een kleine groep leerlingen aan en het leeghalen van de kluiskamer, maar wat de scholieren daarna met vijf tassen vol examens moesten doen, was eigenlijk onduidelijk.

Scholiere Safae K., één van de hoofdverdachten in het schandaal dat uiteindelijk leidde tot sluiting van Ibn Ghaldoun, barstte tijdens de ondervraging meerdere malen in tranen uit. Dat gebeurde zo vaak en zo hevig dat de rechter twijfelde aan de oprechtheid ervan.

Kantine

Volgens Annas B. kwam K. op een gegeven moment met het idee de kantine in, om examens te stelen. En omdat ook hij er niet goed voorstond, had Annas daar wel oren naar. En zo werd een kleine groep leerlingen in een plan getrokken dat bij voorbaat al leek te mislukken. Er stonden wat mensen op de uitkijk, terwijl anderen het dak op gingen. Het gestommel op het dak was zelfs tijdens de les te horen.

Het luik bleek niet goed afgesloten, waardoor leerlingen makkelijk naar binnen konden. Op Koninginnedag werd de boel verkend en de volgende dag werden er 24 examens gestolen en later in mei nog eens drie examens.

Sommige verdachten kregen alleen de gestolen examens op een usb-stick, zeggen ze en anderen hebben ook gefotografeerd om alles digitaal te krijgen en de papieren versies daarna weer terug te leggen.

Voorarrest

De meeste verdachten verklaarden tegenover de rechter het zwaar te hebben gehad in voorarrest. Ook thuis kwam de klap veelal hard aan.

Hoewel er bijna geen ouders van de verdachten tijdens het proces aanwezig waren, is de schaamte groot. Annas vertelde: ''Ik ben voor drie maanden naar Marokko gevlucht.'' De situatie thuis was te gespannen, al was het maar omdat zijn vader ook docent was op Ibn Ghaldoun.

Bekijk de route van de inbraak:

Chronologie: Examenfraude Ibn Ghaldoun