Minister Melanie Schultz (Verkeer) moet opnieuw kijken naar de maximumsnelheid op de A10-west. 

De rechtbank in Amsterdam vernietigde vrijdag haar besluit uit 2012 dat de snelheid verhoogde van 80 naar 100 kilometer per uur.

Milieudefensie en de gemeente Amsterdam stapten eind november naar de rechter omdat ze willen dat de maximumsnelheid wordt teruggedraaid naar 80 kilometer per uur. 

De tegenstanders meenden dat het besluit heeft geleid tot meer luchtvervuiling. Onderzoek van TNO en de GGD toonden aan dat de hoeveelheid stikstofdioxide nabij de snelweg drie tot vijf keer hoger is dan het rekenmodel van het ministerie aantoont.

Tevreden

Het oordeel van de rechtbank is volgens advocaat Phon van den Biesen van Milieudefensie ''pure winst''. ''Het gebeurt niet zo vaak dat een verkeersbesluit onderuit wordt gehaald door de rechter, dus we zijn erg tevreden.''

Van den Biesen had tijdens de zitting een voorlopige voorziening gevraagd als zou blijken dat Schultz haar besluit moest herzien. Dan kon de maximumsnelheid direct worden teruggedraaid van 100 naar 80 kilometer per uur.

De rechtbank wees het verzoek af. ''Dat was de slagroom op de taart geweest, maar de taart is het belangrijkste'', zei de advocaat.

Onvolledig

De rechtbank oordeelde dat het onderzoek van de minister naar de gevolgen van de snelheidsverhoging onvolledig is geweest. Zo heeft zij maar op een punt langs de snelweg gecontroleerd of haar berekening klopt en heeft ze ook geen rekening gehouden met de hoge vervuiling die de GGD bij een flat langs de A10 heeft gemeten. 

Het argument dat de verhoging de verkeersdoorstroming bevordert, is bovendien volgens de rechter niet bewezen.

Schultz heeft zes weken de tijd om met een nieuwe beslissing te komen. Eerder kwam de rechtbank in Rotterdam al met een zelfde oordeel over de maximumsnelheid op de A13 bij Overschie.

Schultz

Schultz gaat haar besluit om de maximumsnelheid te verhogen ''beter motiveren''. Ze zei dat vrijdag in reactie op de vernietiging van haar besluit door de rechtbank in Amsterdam.

De minister weet nog niet of ze in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Ze wijst er op dat de rechter nu ''gelukkig'' niet heeft bepaald dat de snelheid terug moet naar 80 kilometer per uur. ''De rechter zegt: dit besluit had u beter moeten motiveren. Dat zullen we dus ook moeten doen.''

Ze vergeleek de beslissing met een eerder gerechtelijke uitspraak over de hogere snelheid op de A13 bij Rotterdam. Daar ging Schultz tegen in beroep en de nieuwe onderbouwing voor dat besluit is ''bijna klaar''.

Bekijk de reactie van Schultz:

Stientje van Veldhoven (D66) is tevreden met de uitspraak. "Het is goed nieuws voor Amsterdammers dat de rechter hun gezondheid voorop zet. Hopelijk is dit een stevig signaal voor de minister om de snelheid alleen te verhogen als vast staat dat de gezondheid van omwonenden niet in gevaar komt."

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber spreekt van een "mijlpaal" voor de grote steden. "De snelheidsverhoging leidde tot hooguit een paar seconden reistijdwinst voor automobilisten. Tegelijk is de gezondheidsschade voor omwonenden door de verslechtering van de luchtkwaliteit groot."

Voorburg

Milieudefensie wilde eveneens de snelheidsverhoging op de A12 bij Voorburg van tafel krijgen. Daarin ging de rechtbank echter niet mee omdat de milieuorganisatie niet voldoende heeft aangetoond dat ook deze beslissing voldoende is onderzocht. Daarnaast blijkt dat de doorstroming hier wel is gebaat bij een hogere snelheid.

Dat de snelheidsverhoging op de A12 bij Voorburg niet wordt teruggedraaid, zoals gevraagd, vindt advocaat Van den Biesen van Milieudefensie jammer. ''We zagen voldoende aanleiding om te spreken van gelijke monniken, gelijke kappen. Maar de rechtbank zag dit anders.''