Onder artsen zou grote ruzie zijn ontstaan rondom de euthanasie van een 35-jarige psychiatrische patiënt, eind 2012.

Daarover bericht Trouw zaterdag.

Euthanasie van psychiatrische patiënten is lastig omdat zij niet altijd wilsbekwaam zijn. Daarvoor moeten zogenoemde Scen-artsen, consulterende artsen, worden geraadpleegd. Zonder een positief advies van een Scen-arts wordt zelden overgegaan tot levensbeëindiging. 

Bij de euthanasie van de 35-jarige vrouw zouden drie van dat soort artsen nodig zijn geweest voordat haar leven kon worden beëindigd. Dat zou nog nooit eerder voor zijn gekomen in Nederland. De eerste twee artsen adviseerden negatief over de euthanasie, alleen de derde arts zou hebben ingestemd. 

Nadat het positieve advies werd gegeven, is de tweede arts die negatief oordeelde verhoord door de toetsingscommissie. De arts zou onheus zijn bejegend tijdens het verhoor, en heeft een klacht ingediend. 

Naar aanleiding van een klacht van een van de artsen zijn de ministeries Veiligheid & Justitie en Volksgezondheid zijn een speciale commissie gestart.

Verzoeken

In dat jaar, 2012, werden er in totaal veertien gevallen van euthanasie bij psychiatrische patiënten gemeld bij de toetsingcommissies, meldt NRC Handelsblad zaterdag. Alle veertien gevallen zouden als 'zorgvuldig' zijn beoordeeld. Het jaar daarna, in 2013, werden er negen van dit soort gevallen geregistreerd.

In 2013 kwamen er 286 euthanasieaanvragen binnen van psychiatrische patiënten, meldt de NRC. Dat is een derde van het totale aantal aanvragen.

Levenseindekliniek

Vorig jaar hebben in totaal 133 mensen euthanasie laten uitvoeren via de Levenseindekliniek. Dat heeft de organisatie zaterdag laten weten.

Veel patiënten klopten daar aan omdat 'gewone' artsen hun doodswens lastig te rijmen vonden met de wetgeving, zoals bij dementerenden (24 keer euthanasie), mensen met een opeenstapeling van ouderdomsklachten (23 keer) of psychiatrische patiënten (negen keer).

De kliniek hielp ook patiënten met een niet-directe terminale ziekte zoals ALS, MS, longziekten of de gevolgen van een hersenbloeding. Bij andere patiënten wilde de eigen arts uit principiële overwegingen niet meewerken aan euthanasie of werd dat als te zwaar ervaren.

In totaal meldden zich vorig jaar 749 mensen met een euthanasiewens, maar de kliniek honoreerde dus lang niet elk verzoek. Daarvoor moet een patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Behandelmogelijkheden

De kliniek hielp vorig jaar opvallend veel dementerenden: zo'n 18 procent van de in totaal uitgevoerde euthanasieverzoeken. Landelijk heeft slechts 1 procent van de euthanasiegevallen dementie als reden. 5 procent van in de kliniek geholpen mensen was geestesziek, tegen 1 procent landelijk.

Euthanasie bij psychiatrische patiënten is omstreden, omdat een dergelijke doodswens vaak juist onderdeel uitmaakt van de ziekte. In veel gevallen voldoet de wens niet aan het wettelijk criterium van 'uitzichtloos lijden', omdat er nog behandelmogelijkheden lijken te zijn.