Econoom Arnold Heertje stelt dat zijn collega Peter Nijkamp met plagiaat "gewoon diefstal" heeft gepleegd. "Men hoort geen teksten van anderen over te nemen zonder bronvermelding."

Dat vertelt Heertje woensdag aan NU.nl.

Arnold Heertje is verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en was voorheen hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Econoom Peter Nijkamp van de Vrije Universiteit (VU) kwam dinsdag in het nieuws toen bekend werd dat hij plagiaat heeft gepleegd. Hij zou zowel zijn eigen teksten als teksten van andere wetenschappers gebruikt hebben zonder bronvermelding.

"Het gaat erom dat duidelijk wordt aangegeven welke teksten van anderen komen", aldus Heertje. "Daar hoort een correcte verwijzing te staan. Zoiets heet voetnoten maken en een literatuurlijst weergeven. In de wetenschap moet je ervan uit kunnen gaan dat de resultaten en het onderzoek correct is weergegeven."

Indruk

"Er mag geen verkeerde indruk gewekt worden. Oude artikelen mogen gebruikt worden, maar daar moet wel bij staan wie het heeft geschreven en wanneer het artikel gepubliceerd is."

Iedereen kan een fout maken volgens Heertje. "Fouten zijn menselijk, maar dan gaat het om een incidenteel geval. De heer Nijkamp heeft echter op grote schaal plagiaat gepleegd. Waarschijnlijk zelfs op een grotere schaal dan tot nu toe bekend is geworden."

Voorbeeldfunctie

Heertje noemt professor Peter Nijkamp een man met voorbeeldfunctie. "Het is voor mij volkomen onbegrijpelijk dat hij dit heeft gedaan. Ik heb er geen verklaring voor. Hij heeft zijn hele wetenschappelijke leven hiermee verknoeid. Op wetenschappelijk niveau is dit verschrikkelijk, hij heeft gestolen van anderen. Niemand mag de indruk wekken dat een tekst volledig van hem is, terwijl dat niet zo is."

"We moeten schoon schip maken, ervoor zorgen dat we correct en integer handelen. Mensen worden hier gewoon belazerd door Nijkamp. Ik ben blij dat dit aan het licht is gekomen. Hij stelt zo'n vijfduizend artikelen te hebben geschreven, maar misschien gaat het slechts om een derde aan origineel werk."

Achtergrond: Wat is zelfplagiaat?