Het aantal mensen dat vanwege vuurwerkverwondingen naar de plastisch chirurg moest, is deze jaarwisseling opnieuw gestegen. 

Deze chirurgen zagen rond oud en nieuw al zeventig slachtoffers, tegen circa veertig vorige jaarwisseling en 25 rond die van 2011/2012. De meeste patiënten moeten onder het mes of zijn dat al geweest.

Dat heeft de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie zaterdag bekendgemaakt. De organisatie denkt dat deze maand nog meer vuurwerkpatiënten een bezoek zullen brengen aan de plastisch chirurg. In 2013 stond de teller eind januari namelijk op 60.

Dit jaar hebben de meeste slachtoffers handletsel, verwondingen in het gelaat en brandwonden. De jongste patiënt is twee jaar oud. 

Verreweg het meeste letsel (59 gevallen) betrof handverwondingen. Chirurgen amputeerden in totaal 8 handen volledig en 3 handen grotendeels als gevolg van illegaal vuurwerk.

Ongeveer de helft van alle patiënten raakte gewond door verkeerd gebruik van legaal vuurwerk, in de andere gevallen ging het om illegaal vuurwerk. ''Illegaal vuurwerk is onvoorspelbaar, blijkt zwaarder te zijn geworden en is daardoor extra gevaarlijk'', aldus Annekatrien van de Kar, de plastisch chirurg die de inventarisatie voor haar rekening nam.

Minderjarig

De gewonden zijn, op twee na, allemaal mannen. De meerderheid (57 procent) is minderjarig. Vier op de vijf slachtoffers hadden zelf het vuurwerk afgestoken. Voor veel patiënten is het behandeltraject nog niet voorbij.

''De nasleep is helaas zeer langdurig met lange trajecten van oefentherapie, meerdere operaties en vaak chronische pijn'', aldus Van de Kar. Soms is ook sprake van blijvende littekens of arbeidsongeschiktheid.