Het leeuwendeel van het ernstige geweld op en rond het voetbalveld vindt plaats bij een select aantal clubs. Die clubs hebben extra aandacht nodig van de KNVB, gemeente, politie en lokale organisaties.

Dat is één van de conclusies uit een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau DSP-groep, dat is gedaan voor Politie en Wetenschap, een onafhankelijk onderzoeksprogramma bij de politie. 

Volgens de onderzoekers zouden de meeste andere clubs voldoende hebben aan eenvoudige maatregelen.

De onderzoekers spraken betrokkenen bij 25 voetbalclubs en organisaties in de omgeving zoals de gemeente en politie. Ook werden voetbalwedstrijden bekeken.

Opstootjes

De onderzoekers geven aan dat het onderzoek niet volledig representatief is, maar durven wel te schatten dat er bijvoorbeeld bij vrijwel elke wedstrijd gescholden wordt.

Bij één op de tien seniorenwedstrijden zijn er opstootjes waarbij wordt geduwd en getrokken. Bij 1 op de 750 wedstrijden wordt buitensporig veel fysiek geweld gebruikt, vaak met letsel tot gevolg.

Jaarlijks worden ongeveer 750.000 wedstrijden gespeeld in Nederland. Omgerekend betekent dit dat het ongeveer duizend keer per jaar, oftewel negentien keer per week, echt mis gaat op de Nederlandse voetbalvelden. Vaak is dat bij zogenoemde 'risicoverenigingen’.

''Deze kenmerken zich door een hoog percentage leden met een lage sociaaleconomische status en de clubs hebben relatief veel financiële, organisatorische en bestuurlijke problemen’’, schrijven de onderzoekers. Vaak zijn de clubs te vinden in of bij grote steden.

Deze clubs zouden meer ''aan de hand genomen moeten worden", aldus het rapport. De leden die de problemen veroorzaken, moeten daarop kunnen worden aangesproken en dat vergt inzet van club, bond en omgeving.

Melding

Verder ontdekten de onderzoekers dat er zelden melding wordt gedaan van excessief geweld. ''Juist omdat het om incidenten gaat, zijn er vaak geen duidelijke afspraken over de aanpak en afhandeling van geweldsexcessen binnen voetbalverenigingen".

"Zij schakelen de politie alleen in bij extreem fysiek geweld dat zij zelf niet in de hand weten te houden. Het doen van aangifte laten verenigingen in de regel over aan slachtoffers zelf, uit angst voor administratieve rompslomp en boetes".

Daling incidenten

Volgens Bernard Fransen, voorzitter amateurvoetbal bij de KNVB, zag de bond een daling van het aantal incidenten in de afgelopen twee jaar. "Laten we hopen dat dit een trend is'', zei hij zaterdagavond in Nieuwsuur.

Fransen vertrouwt erop dat geweld vaker gemeld gaat worden en ziet wel wat in de oplossing die de onderzoekers zaterdag aandroegen. ''Het moet strenger worden aangestuurd. Jongeren moeten er niet aan kunnen ontsnappen'', zei hij over de geopperde hulp.