Brandweerpersoneel heeft nog steeds veel te maken met geweld. Dit ondanks subsidies en trainingen om dit tegen te gaan.

Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS.  

In 2010 deed de omroep een steekproef onder het brandweerpersoneel. Daaruit bleek dat 59 procent van de medewerkers wel eens te maken heeft  gekregen met een geweldincident. Nu blijkt dat nog steeds meer dan de helft geweld tijdens hun dienst ervaart. Ook zegt driekwart van de ondervraagden te verwachten dat het aantal incidenten omhoog gaat.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de overheid in 2010, 26.000 euro aan subsidie vrijgemaakt voor onder andere weerbaarheidstrainingen, die brandweermannen ook moest leren om geweld te voorkomen. Die trainingen zijn echter nauwelijks gegeven, zegt de Vakvereniging van Brandweervrijwilligers (VBV). 

De vereniging maakt zich zorgen nu de jaarwisseling voor de deur staat.