Het aantal mensen zonder dak boven het hoofd stijgt. Volgens het CBS waren het er in 2010 ruim 23.000. Twee jaar later was dat aantal gestegen tot ruim 27.000. 

Vier op de vijf zijn man. Dakloze vrouwen zijn relatief jong, zo blijkt uit de cijfers.

Dertig procent van hen is 18 tot 30 jaar oud. Van de mannen valt meer dan twintig procent in deze leeftijdsgroep.

Van de 27.000 in 2012 was de helft allochtoon en 40 procent van niet-westerse herkomst. Bijna de helft verbleef in de vier steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

Daklozen hebben geen vaste verblijfplaats en slapen in de opvang, op straat of in openbare gebouwen, maar onder hen zijn ook personen die tijdelijk bij familie of vrienden terecht kunnen.