De rechtbank in Breda heeft vrijdag een beveiliger vrijgesproken van dood door schuld. De man hield op 2 maart 2011 een vermoedelijke dief van twee blikjes bier aan op het station in Tilburg, maar die overleed.

Er was ook vrijspraak geëist.

De arrestant stierf na de arrestatie die volgde op een achtervolging en een armklem om de nek, waarmee de jongen 10 minuten werd vastgehouden. Het slachtoffer stierf door verstikking door braaksel in zijn luchtpijp.

Niet duidelijk is of dat werd veroorzaakt door alcohol, de wijze van aanhouding of een combinatie. Ook is niet duidelijk op welk moment de dood intrad.

De rechtbank concludeerde dat de aanhouding wel rechtmatig was en ook dat de armklem proportioneel was. Dat de beveiliger die armklem echter ook nog aanhield terwijl zijn collega was gearriveerd en toen bleek dat de arrestant niet meer tegenspartelde, vond de rechter wel verwijtbaar.

Alcohol

Desondanks acht de rechtbank het mogelijk dat de arrestant al stikte door de alcohol of door de manier van aanhouden en in dat geval is de dood volgens de rechtbank niet de beveiliger te verwijten.

Nabestaanden reageerden teleurgesteld. Justitie had de zaak in eerste instantie geseponeerd, maar de familie ging in beroep. Het gerechtshof verplichtte het Openbaar Ministerie daarop de zaak aan de rechter voor te leggen.