De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft zorginstelling Berkumstede in Zwolle onder verscherpt toezicht gesteld. De zorgverlening door de instelling voor onder meer ouderen met dementie is niet in orde. 

Dat heeft de inspectie donderdag bekendgemaakt.

Volgens de IGZ zijn de constateringen over Berkumstede ''reden voor grote zorg''. Zo is de veiligheid rond medicatie niet voldoende en voldoen de zorgplannen niet aan de wettelijke eisen, aldus de IGZ. De inspectie wil de instelling de komende tijd onverwachte bezoeken brengen ''tot de zorg weer in orde is''.