Onderzoekers van de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben een belangrijke stap gezet in het achterhalen van de identiteit van 25 onbekende doden van de watersnoodramp in 1953.

Van hen zijn DNA-profielen opgesteld waaruit blijkt dat het om elf mannen (waarvan twee jongens) en veertien vrouwen (waarvan een meisje) gaat. Dat heeft de politie woensdag gemeld.

De doden werden in september opgegraven in de gemeente Schouwen-Duiveland in een ultieme poging zestig jaar na de ramp alsnog hun identiteit te achterhalen.

Inmiddels heeft de politie van vijftig nabestaanden van rampslachtoffers wangslijmvlies afgenomen. De onderzoekers hopen dat een vergelijking van hun DNA met het DNA van de slachtoffers een ‘match’ oplevert. De politie verwacht de eerste resultaten daarvan in januari te hebben.

In totaal werden 28 mensen in september opgegraven. Van drie bleek het vooralsnog niet mogelijk om een DNA-profiel te maken. Het gaat om een volwassene en twee kinderen. De onderzoekers voeren op dit moment aanvullende onderzoeken uit om te kijken of alsnog een profiel kan worden gemaakt.

Slachtoffer

Een woordvoerder van de politie vertelde dat dinsdag nog een watersnoodrampdode is opgegraven. Na de opgravingen in september kwamen er sterke aanwijzingen dat onder het watersnoodrampmonument op de begraafplaats in Ouwerkerk nog een slachtoffer moest liggen. 

"We hebben in alle rust onderzoek gedaan en in de archieven inderdaad aanwijzingen gevonden. Vorige week zijn we met een grondradar gaan zoeken en zagen dat er een graf was, vlak naast het monument", vertelde hij. Het NFI onderzoekt nu of van dit slachtoffer nog een DNA-profiel kan worden opgesteld.

Programma

De politie graaft niet alleen onbekende doden van de watersnoodramp op. Deze opgravingen zijn onderdeel van een breder programma waarin deskundigen de identiteit van onbekende doden in het hele land willen achterhalen.

Zo werden op Schouwen-Duiveland in september ook elf onbekende doden opgegraven, waarvan vaststaat dat zij niet door de watersnoodramp omkwamen.