Huiselijk geweld is vaak een gevolg van de economische crisis. De oorzaak zou de toegenomen stress in huishoudens zijn, die werkt dan als een katalysator.

Dat schrijft de Volkskrant dinsdag op basis van een onderzoek naar huiselijk geweld in Nederland dat de Nationale Politie deed.

Bij één op de tien incidenten gaat het om jongeren tussen de 12 en 24 jaar oud die hun ouders mishandelen. Dit is volgens de politie een groeiend probleem.

Een tweede probleem dat de politie aankaart, is de financiële uitbuiting van ouderen. "Denk daarbij aan mensen die zeggen dat ze helpen met pinnen en daarbij ook voor zichzelf een bedrag uit de muur halen", zegt de korpsleiding tegen de krant. Verwacht wordt dat dit probleem zal groeien, vanwege de vergrijzing.

(Ex)-partners

Uit het onderzoek van de Nationale Politie blijkt ook dat veruit de meeste slachtoffers van het geweld vrouw zijn en dat in negen van de tien gevallen sprake is van een mannelijke dader. Tussen partners of ex-partners komt geweld het vaakst voor. De economische crisis speelt ook daar een rol.

In 2012 registreerde de politie ruim 95.000 gevallen van lichamelijk, seksueel en psychisch huiselijk geweld of bedreiging. Dat aantal ligt volgens de politie eigenlijk veel hoger: zo rond de één miljoen gevallen. Daarvan is 20 procent ernstig en structureel. Volgens de Nationale Politie krijgen elke week gemiddeld 56 daders een huisverbod.

Huisdieren

Uit het onderzoek blijkt ook dat dierenmishandeling een voorspellende factor is voor huiselijk geweld. Bij de helft van de slachtoffers bleek achteraf dat de mishandeling van een huisdier plaatsgevonden had.