Een grote meerderheid van Nederlandse gemeenten zal tijdens de nieuwjaarsnacht geen boetes uitschrijven voor kroegen die de nieuwe horecawet overtreden.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs Nederlandse gemeenten.

Vanaf 1 januari mag aan jongeren onder de achttien jaar geen alcohol worden verkocht. De gemeenten houden zelf toezicht op de naleving van de nieuwe wet.

Eerste overtredingen zullen nagenoeg zonder uitzondering met een waarschuwing worden afgedaan. Een overgrote meerderheid van de gemeenten kan bovendien niet bevestigen dat er vanaf klokslag 0.00 uur wordt opgetreden.

Amsterdam

In Amsterdam zullen uitbaters eerst te maken krijgen met een waarschuwing als ze in 2014 alcohol aan minderjarigen verstrekken. Als een tweede overtreding wordt waargenomen door één van de veertien handhavers, wordt de drankvergunning een week geschorst.

Bij een derde overtreding wordt dit verlengd tot een maand. De vergunning kan voor onbepaalde tijd ingetrokken worden als er een vierde overtreding volgt.

Ondernemers die zich jarenlang goed hebben gedragen, krijgen bij een eerste overtreding alleen een aantekening in het dossier.

Hoe de hoofdstad tijdens oud en nieuw zal optreden is onduidelijk. "Uiteraard doen we nooit precies uitspraken over wanneer en hoe we gaan controleren. Dat is gebruikelijk, maar men weet dat deze regels per 1 januari ingaan", meldt een woordvoerder van de gemeente.

Utrecht

Ook de gemeente Utrecht doet geen melding over de tijdstippen waarop controles plaatsvinden. "Dat zou immers de effectiviteit verminderen", aldus een woordvoerder. "Er is niet specifiek over de jaarwisseling gecommuniceerd met uitgaansgelegenheden."

Wel wordt de nieuwe regeling direct ingevoerd. "Er wordt geen overgangstermijn gehanteerd. Er is namelijk al een ruime gewenningstijd vestreken. Bovendien zou een overgangsperiode mogelijk weer tot verwarring kunnen leiden."

Utrecht stelt zes mensen in dienst die het nieuwe horecabeleid zullen handhaven. Als een ondernemer drank verkoopt aan een persoon die niet onmiskenbaar de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, riskeert hij een boete van 1.360 euro.

Rotterdam

In Rotterdam ligt de prioriteit tijdens oudejaarsnacht in eerste instantie bij overlast. Wel geeft de gemeente direct een boete zodra zij een overtreding constateert.

Minderjarigen krijgen een boete van 45 euro als ze alcohol in bezit hebben. Ondernemers krijgen bij de eerste constatering van het verkopen van alcohol aan minderjarigen een bestuurlijke boete.

Den Haag

De vraag hoe de gemeente Den Haag zal ageren tijdens de nieuwjaarsnacht wordt stellig beantwoordt: "Wij richten ons tijdens de jaarwisseling op andere zaken dan controles op de drank- en horecawet."

De gemeente houdt zich verder aan een handhavingssysteem waarbij een waarschuwing wordt uitgedeeld na een eerste overtreding. Wie zich schuldig maakt aan een tweede overtreding, riskeert een intrekking van vergunningen en sluiting van onbepaalde tijd.

Eindhoven

De gemeente Eindhoven richt zich tijdens controle en handhaving in eerste instantie op de verstrekkers van alcohol. Voor jongeren heeft de gemeente een polsbandjessysteem ontwikkeld.

Jongeren die er niet uitzien alsof zij achttien jaar of ouder zijn, krijgen een eenmalige zogeheten id-scan. Daarna krijgen ze een polsbandje. De verwachting is dat de polsbandjes vanaf 1 januari een maand lang getest zullen worden. Ondernemers zijn vrij om te kiezen of ze zich hierbij aansluiten.

De gemeente Eindhoven hield in oktober al een testcontrole. Iedereen bleek toen tekort te schieten.

Breda en Tilburg

"We zullen geen heksenjacht ondernemen", zegt de gemeente Breda. "Wel maken we afspraken met horecaondernemers en investeren we in toezicht om een goed beeld te krijgen van de effecten van de nieuwe wet."

In Tilburg zal de gemeente in de nieuwjaarsnacht met toezichthouders en handhavers aanwezig zijn. "Bij excessen treden wij op. Overigens heeft ook de politie bevoegdheid om op te treden."

Enschede

De gemeente Enschede zal in de nacht op 1 januari niet specifiek gaan handhaven. De horeca in deze gemeente heeft een gewenningsperiode van één tot twee maanden gekregen.

Ook heeft de gemeente al met uitbaters gesprekken gevoerd over de nieuwe wet.

Zaanstad en Haarlem

De gemeente Zaanstad houdt in het midden of er vanaf middernacht controles in zullen gaan. Boetes zullen niet direct worden gegeven. Zaanstad zal zich voornamelijk richten op uitgaansgelegenheden en slijterijen. De handhaving zal het hele jaar worden uitgevoerd.

Ook de gemeente Haarlem zal niet stipt handhaven. De capaciteiten van de politie zouden nodig zijn voor andere zaken die spelen rond oud- en nieuwviering. Wel zal de gemeenten waarschuwingen uitdelen.