Kardinaal Wim Eijk en Cees van Dam van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) vragen maandag in verscheidene ochtendbladen iedereen die misbruikgevallen kent die te melden. 

KLOKK, de belangengroep misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, spreekt van een unieke en historische oproep.

Slachtoffers, maar ook priesters, religieuzen en medewerkers van kerkelijke instellingen worden aangemoedigd hun verhaal te doen.

Eijk en Van Dam noemen het zwijgen verbreken belangrijk, omdat in veel gevallen de slachtoffers het misbruik niet konden bewijzen en de klachten ongegrond moesten worden verklaard.

Maandag is het twee jaar geleden dat Wim Deetman zijn rapport presenteerde over ontucht met minderjarigen in rooms-katholieke instellingen.

Niet weglopen

Eijk en Van Dam hebben nooit overwogen af te treden. ''We hebben zelf de opdracht gegeven voor dat onderzoek, we wilden niet voor de problemen weglopen. Het gaat om erkenning, genoegdoening en heling'', zegt Eijk.

Van Dam noemt het terecht dat ze plaats moesten nemen in de beklaagdenbank.

De twee zeggen verder dat seksueel misbruik twintig jaar geleden een taboe was in de hele maatschappij. ''Wij zijn nu kerkelijke pioniers als het gaat om het oplossen en herkennen van seksueel misbruik.''