Het opschonen van het ledenbestand lijkt Vereniging de Friese Elf Steden zo'n 3000 leden te gaan kosten. Dat betekent een daling van 10 procent, wat het ledental op 30.000 brengt. 

Voorzitter Wiebe Wieling van de Friese schaatsvereniging bevestigde zaterdag een bericht hierover in De Telegraaf.

''Zo'n opschoningsactie doen we eens in de tien jaar'', zegt Wieling. ''Dan stellen we onze leden per brief de vraag: wilt u nog graag lid zijn? Zo houden we de fanatieke schaatsers over en blijft het ledenbestand fris en actueel. Daarnaast hebben we veel nieuwe informatie van onze leden ontvangen, zoals contactgegevens en emailadressen.''

Over een dalend ledenaantal maakt de vereniging zich allerminst zorgen. ''Met deze actie wilden we de zaak opschonen. Qua ledental zien we zelfs een stijging.

In 2013 groeide het aantal leden met 1500 en in 2012 zelfs met 2000. Daarvan is een minderheid niet-rijdend lid, de meeste mensen willen echter gewoon schaatsen als zich weer een tocht aandient.''

Startbericht

De laatste Elfstedentocht dateert alweer uit 1997. ''Mocht er deze winter een tocht worden gehouden, dan hebben we 10.000 leden die een startbericht krijgen'', vertelt Wieling. ''Die mogen zeker van start. Van de 20.000 overige leden kiezen we het even jaar de ene helft en in oneven jaren de andere helft. Zo komt iedereen aan de beurt.''

Niet iedereen kan zich zomaar aansluiten bij de Friese schaatsvereniging. ''Om lid te kunnen worden van de Vereniging de Friese Elf Steden, moet er een verklaring worden afgegeven door twee mensen waaruit blijkt dat het aspirant-lid in staat is om 200 kilometer af te leggen op de schaats.

We zitten niet te wachten op leden die al blij zijn wanneer ze Sneek hebben gehaald'', lacht voorzitter Wieling.