In de cockpits van KLM-vliegtuigen van het type Boeing 737 zijn verwaarloosbare hoeveelheden giftige stoffen (TCP's) aanwezig. 

Dat blijkt uit onderzoek door TNO aan boord van negen verschillende toestellen waarvan de luchtvaartmaatschapij de resultaten vrijdag naar buiten heeft gebracht.

De rechter gelastte in september een onderzoek naar de luchtkwaliteit naar aanleiding van klachten van KLM-piloot Willem Felderhof. Die zei ziek te zijn geworden van de giftige stoffen die volgens hem in de cockpit hangen. De arbodienst van het bedrijf schreef zijn gezondheidsklachten echter toe aan stress.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de door TNO aangetroffen concentratie TCP's tot gezondheidsklachten kunnen leiden, zegt de KLM op basis van eerdere onderzoeken. Het bedrijf gaat over de uitkomsten van het onderzoek in gesprek met de piloot, zei een woordvoerder.

Smeermiddel

TCP's worden in de luchtvaart gebruikt als smeermiddelen voor straalmotoren. Via de airconditioning kunnen oliedampen uit de motoren in zeer kleine hoeveelheden in de cockpit en cabine terechtkomen. Over de vraag of de gezondheid van piloten of passagiers daardoor in het geding is, woedt al jaren een discussie. KLM pleitte daarom in september al voor een grootschaliger onderzoek in internationaal verband.

Voor de meeste TCP's gelden geen gezondheidsnormen. Alleen voor ToCP, de meest giftige stof in die klasse, geldt een wettelijk maximum. Die is tijdens het TNO-onderzoek evenwel niet aangetroffen. De gemeten waardes voor de overige TCP's lagen ver onder de ToCP-norm, aldus KLM.